پچ پنل شبکه و کاربرد های آن در راه اندازی زیرساخت شبکه کابلی چیست؟ پچ پنل قطعه ای میباشد که در قسمت پایانی کابل شبکه، در داخل رک نصب می شود و امکان اتصال سوئیچ شبکه با سوی دیگر کابل را فراهم میکند. پچ پنل ها از تجهیزات بسیار مهم در صنعت پسیو شبکه به […]