سیسکو غول بزرگ در زمینه تولید تجهیزات اکتیو شبکه شرکت سیسکو (CISCO SYSTEMS INC) رهبر و پیشرو در زمینه تولید تجهیزات شبکه شناخته شده است. این شرکت در سال ۱۹۸۴ توسط دو دانشمند کامپیوتر دانشگاه استنفورد تاسیس شد و هدف آنها ایجاد تجهیزات و راهکار های ساده به جهت ارتباط برقرار کردن کامپیوتر ها با […]