محصولات - ویژه

نمایش محصولات برجسته (هر تعداد محصولات و ستون، با استفاده از یک شبکه، لیست، طرح اسلایدر).

۸۹۷,۶۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۸۹۷,۶۰۰ تومان

قابلیت وصل شدن به یک مانیتور را از طریق کابل اچ دی ام ای و کابل وی جی ای

تشخیص هوشمند تصاویر موشن دیتکشن تشخیص چهره تشخیص اشیا گم شده

۱,۴۸۲,۳۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۴۸۲,۳۶۰ تومان

قابلیت وصل شدن به یک مانیتور را از طریق کابل اچ دی ام ای و کابل وی جی ای

تشخیص هوشمند تصاویر موشن دیتکشن تشخیص چهره تشخیص اشیا گم شده

۱,۰۹۲,۹۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۰۹۲,۹۶۰ تومان

قابلیت وصل شدن به یک مانیتور را از طریق کابل اچ دی ام ای و کابل وی جی ای

تشخیص هوشمند تصاویر موشن دیتکشن تشخیص چهره تشخیص اشیا گم شده

۲,۰۸۶,۹۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۲,۰۸۶,۹۲۰ تومان

دارای قابلیت اتصال به آلارم هشدار
قابلیت جستجوی هوشمند تصاویر
قابلیت اتصال به نرم افزار های هایک ویژن

۱,۱۷۰,۸۴۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۱۷۰,۸۴۰ تومان

دارای قابلیت اتصال به آلارم هشدار
قابلیت جستجوی هوشمند تصاویر
قابلیت اتصال به نرم افزار های هایک ویژن

۱,۷۹۵,۲۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۷۹۵,۲۰۰ تومان

دارای قابلیت اتصال به آلارم هشدار
قابلیت جستجوی هوشمند تصاویر
قابلیت اتصال به نرم افزار های هایک ویژن

۱,۳۴۶,۴۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۳۴۶,۴۰۰ تومان

دارای قابلیت اتصال به آلارم هشدار
قابلیت جستجوی هوشمند تصاویر
قابلیت اتصال به نرم افزار های هایک ویژن

۲,۴۵۷,۸۴۰ تومان

دسترسی:در انبار

۲,۴۵۷,۸۴۰ تومان

دارای قابلیت اتصال به آلارم هشدار
قابلیت جستجوی هوشمند تصاویر
قابلیت اتصال به نرم افزار های هایک ویژن