نگهدارنده کابل ۵حلقه

تماس بگیرید


نگهدارنده کابل ۵حلقه

  •  قابلیت نصب افقی در رک
  • نگهدارنده کابل جهت مدیریت کابل های داخل رک
  • رنگ مشکی

به اشتراک بگذارید: