نمایش 1–15 از 28 نتایج

 • نمایش به صورت:
 • نوار کناری
 • مرتب سازی بر اساس:
813,120 تومان

دسترسی:در انبار

813,120 تومان
 • کیفیت تصویر 5 مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا 20 متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت DWDR
 • سنسور CMOS
813,120 تومان

دسترسی:در انبار

813,120 تومان
 • کیفیت تصویر 5 مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا 20 متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت DWDR
 • سنسور CMOS
904,200 تومان

دسترسی:در انبار

904,200 تومان
 • کیفیت تصویر 5 مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا 40 متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت DWDR
 • سنسور CMOS
971,520 تومان

دسترسی:در انبار

971,520 تومان
 • کیفیت تصویر 5 مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا 80 متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت DWDR
 • سنسور CMOS
3,500,000 تومان

دسترسی:در انبار

3,500,000 تومان
 • کیفیت تصویر 5 مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا 80 متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت DWDR
 • سنسور CMOS
2,709,960 تومان

دسترسی:در انبار

2,709,960 تومان
 • کیفیت تصویر 8 مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا 60 متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت WDR
 • سنسور CMOS
1,558,920 تومان

دسترسی:در انبار

1,558,920 تومان
 • کیفیت تصویر 5 مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا 40 متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت DWDR
 • سنسور CMOS
 • لنز 13.5-2.7
1,174,800 تومان

دسترسی:در انبار

1,174,800 تومان
 • کیفیت تصویر 5 مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا 40 متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • قابلیت DWDR
 • سنسور CMOS
 • قابلیت PoC.af
2,258,520 تومان

دسترسی:در انبار

2,258,520 تومان
 • کیفیت تصویر 3 مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا 40 متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP66
 • قابلیت WDR 120dB
 • سنسور CMOS
 • لنز 2.8-12
1,083,720 تومان

دسترسی:در انبار

1,083,720 تومان
 • کیفیت تصویر 2 مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا 60 متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • سنسور CMOS
 • قابلیت POC
 • قابلیت  WDR
601,920 تومان

دسترسی:در انبار

601,920 تومان
 • کیفیت تصویر 3 مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا 20 متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP66
 • سنسور CMOS
653,400 تومان

دسترسی:در انبار

653,400 تومان
 • کیفیت تصویر 3 مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا 40 متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP66
 • سنسور CMOS
723,360 تومان

دسترسی:در انبار

723,360 تومان
 • کیفیت تصویر 3 مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا 80 متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP66
 • سنسور CMOS
904,200 تومان

دسترسی:در انبار

904,200 تومان
 • کیفیت تصویر 2 مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا 30 متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP67
 • سنسور CMOS
 • قابلیت POC
 • قابلیت  WDR
533,280 تومان

دسترسی:در انبار

533,280 تومان
 • کیفیت تصویر 3 مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا 20 متر
 • بدنه فلزی و ضد آب IP66
 • سنسور CMOS