دوربین دام آنالوگ

۵۰۹,۵۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵۰۹,۵۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • پشتیبانی از قابلیت POC
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه ضد آب
 • خروجی تصویر HD
۵۰۹,۵۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۵۰۹,۵۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • پشتیبانی از قابلیت POC
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه ضد آب
 • خروجی تصویر HD
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه ضد آب
 • خروجی تصویر HD
 • پشتیبانی از قابلیت POC
۹,۰۳۱,۲۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۹,۰۳۱,۲۰۰ تومان
 • زوم اپتیکال : ۳۶X
 • زوم دیجیتال : ۱۶X
 • کیفیت تصویر : ۸ مگاپیکسل
 • برد دید درشب:۲۰۰ متر
 • فشرده سازی :H.265+
 • رزولوشن تصویر : ۲۱۶۰ × ۴۰۹۶
۷,۷۶۶,۸۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۷,۷۶۶,۸۸۰ تومان
 • زوم اپتیکال : ۳۰X
 • زوم دیجیتال : ۱۶X
 • کیفیت تصویر : ۲ مگاپیکسل
 • نصب در محیط داخلی و خارجی
 • رزولوشن تصویر : ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰
۱۲,۹۱۳,۵۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱۲,۹۱۳,۵۶۰ تومان
 • زوم اپتیکال : ۳۰X
 • زوم دیجیتال : ۱۶X
 • کیفیت تصویر : ۲ مگاپیکسل
 • نصب در محیط داخلی و خارجی
 • رزولوشن تصویر : ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰
۱۳,۴۵۴,۷۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱۳,۴۵۴,۷۶۰ تومان
 • زوم اپتیکال : ۳۰X
 • زوم دیجیتال : ۱۶X
 • کیفیت تصویر : ۲ مگاپیکسل
 • نصب در محیط داخلی و خارجی
 • رزولوشن تصویر : ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰
۱۳,۵۴۵,۸۴۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱۳,۵۴۵,۸۴۰ تومان
 • زوم اپتیکال : ۲۰X
 • زوم دیجیتال : ۱۶X
 • کیفیت تصویر : ۲ مگاپیکسل
 • برد دید در شب : ۱۵۰ متر
 • فرمت فشرده سازی : H.264
 • رزولوشن تصویر : ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰
۱۵,۶۶۸,۴۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱۵,۶۶۸,۴۰۰ تومان
 • زوم اپتیکال : ۳۰X
 • زوم دیجیتال : ۱۶X
 • کیفیت تصویر : ۲ مگاپیکسل
 • برد دید در شب : ۱۵۰ متر
 • فرمت فشرده سازی : H.265+
 • رزولوشن تصویر : ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰
۹,۰۳۱,۲۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۹,۰۳۱,۲۰۰ تومان
 • زوم اپتیکال : ۳۰X
 • زوم دیجیتال : ۱۶X
 • کیفیت تصویر : ۵ مگاپیکسل
 • برد دید در شب : ۱۵۰ متر
 • فرمت فشرده سازی : H.265+
 • رزولوشن تصویر : ۱۴۴۰ × ۲۵۶۰
۲۰,۶۲۷,۶۴۰ تومان

دسترسی:در انبار

۲۰,۶۲۷,۶۴۰ تومان
 • زوم اپتیکال : ۳۰X
 • زوم دیجیتال : ۱۶X
 • کیفیت تصویر : ۴ مگاپیکسل
 • برد دید در شب : ۱۵۰ متر
 • فرمت فشرده سازی : H.265+
 • رزولوشن تصویر : ۱۴۴۰ × ۲۵۶۰
۱۸,۷۸۳,۶۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱۸,۷۸۳,۶۰۰ تومان
 • قابلیت دید درشب : دارد
 • نوع اتصال : با سیم
 • حسگر تصویر: ۲MP CMOS
۲,۵۷۴,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۲,۵۷۴,۰۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۸ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۶۰ متر
 • بدنه ضد آب IP67
 • قابلیت WDR
۱,۱۷۴,۸۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۱۷۴,۸۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه ضد آب IP67
 • خروجی تصویر HD
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت PoC.af
۱,۸۹۶,۸۴۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۸۹۶,۸۴۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه ضد آب IP66
 • قابلیت DWDR
 • خروجی تصویر HD
 • قابلیت PoC.at
۱,۵۱۲,۷۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۵۱۲,۷۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه ضد آب IP66
 • قابلیت DWDR
 • خروجی تصویر HD
۸۵۸,۰۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۸۵۸,۰۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۴۰ متر
 • بدنه ضد آب IP67
 • خروجی تصویر HD
 • قابلیت DWDR
۷۹۰,۶۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۷۹۰,۶۸۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه ضد آب IP67
 • خروجی تصویر HD
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت PoC.af
۱,۰۸۳,۷۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۰۸۳,۷۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه ضد آب IP67
 • خروجی تصویر HD
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت PoC.af
۷۰۰,۹۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۷۰۰,۹۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۵ مگاپیکسل
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه ضد آب IP66
 • قابلیت DWDR
 • خروجی تصویر HD