دستگاه ذخیره ساز DVR

۶,۵۲۷,۴۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۳۵۶,۷۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۴,۹۴۲,۰۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۲,۷۰۴,۶۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۶,۷۳۷,۲۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۳۸۰,۵۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۲,۲۱۴,۹۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۳,۸۰۰,۲۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۲,۰۸۰,۳۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۴۶۹,۱۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۴۶۹,۱۶۰ تومان
  • قابلیت دید درشب : دارد
  • نوع اتصال : با سیم
  • حسگر تصویر: ۲MP CMOS