دوربین تحت شبکه

۱,۰۰۸,۴۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۰۰۸,۴۸۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت WDR
 • قابلیت دید درشب تا ۲۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۱,۰۰۸,۴۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۰۰۸,۴۸۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۱۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۱,۱۵۲,۳۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۱۵۲,۳۶۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۳۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۱,۱۵۲,۳۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۱۵۲,۳۶۰ تومان
 • کیفیت تصویر۲ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۳۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۲,۴۷۶,۳۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۲,۴۷۶,۳۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۳۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۱,۵۴۹,۶۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۵۴۹,۶۸۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۳۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۱,۵۴۹,۶۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۵۴۹,۶۸۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت WDR
 • قابلیت دید درشب تا ۳۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۲,۳۷۹,۹۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۲,۳۷۹,۹۶۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت WDR
 • قابلیت دید درشب تا ۳۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۱,۰۰۸,۴۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۰۰۸,۴۸۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت WDR
 • قابلیت دید درشب تا ۳۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۱,۰۷۷,۱۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۰۷۷,۱۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت WDR
 • قابلیت دید درشب تا ۳۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۱,۰۷۷,۱۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۰۷۷,۱۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت WDR
 • قابلیت دید درشب تا ۳۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۱,۰۲۸,۲۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۰۲۸,۲۸۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت WDR
 • قابلیت دید درشب تا ۳۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

تماس بگیرید
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت WDR
 • قابلیت دید درشب تا ۳۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
تماس بگیرید

دسترسی:در انبار

تماس بگیرید
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت WDR
 • قابلیت دید درشب تا ۳۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۲,۱۹۱,۲۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۲,۱۹۱,۲۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۳۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۲,۴۵۵,۲۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۲,۴۵۵,۲۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۲ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۳۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۱,۴۷۳,۱۲۰ تومان

دسترسی:در انبار

۱,۴۷۳,۱۲۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل
 • قابلیت DWDR
 • قابلیت دید درشب تا ۳۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۲,۵۶۰,۸۰۰ تومان

دسترسی:در انبار

۲,۵۶۰,۸۰۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل
 • قابلیت WDR
 • قابلیت دید درشب تا ۳۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۲,۶۴۳,۹۶۰ تومان

دسترسی:در انبار

۲,۶۴۳,۹۶۰ تومان
 • کیفیت تصویر ۴ مگاپیکسل
 • قابلیت WDR
 • قابلیت دید درشب تا ۳۰ متر
 • بدنه فلزی و ضد آب
 • سنسور CMOS
۶,۳۲۱,۴۸۰ تومان

دسترسی:در انبار

۶,۳۲۱,۴۸۰ تومان
 • حسگر تصویر:۸ مگاپیکسل
 • نوع لنز:۱۲-۲.۸
 • قابلیت های:BLC/3D DNR/ROI/HLC
 • قابلیت دید درشب : دارد
 • برد دید در شب:۵۰ متر
 • جنس بدنه:ضد آب IP67
 • قابلیت WDR