یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ۰۲:۴۶ هایک گلد نمایندگی گلد هایک ویژن
 
فرم ثبت پروژه نمایندگی گلد هایک ویژن

مشخصات شرکت

 
نام شرکت (فارسی) : *    
 
نام شرکت (لاتین) : *    
 
کد اقتصادی : *    
 
شهز : *    
 
شماره ثبت/شناسه ملی : *    
 
کد پستی : *    
 
تلفن شرکت : *    
 
پست الکترونیکی شرکت : *    
 
مشخصات مدیر عامل

 
نام : *    
 
نام خانوادگی : *    
 
تلفن همراه : *    
 
پست الکترونیکی مدیر عامل : *    
 
مشخصات پروژه (مصرف کننده)

 
نام پروژه : *    
 
محل پروژه : *    
 
کد امنیتی :